Viktig information inför Tammerpokalen 2015

Saxat från Anders Graneheims inlägg på Tammerpokalens Facebook-grupp:

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA ANMÄLA DIG TILL TAMMERPOKALEN DEN 4 JULI 2015!

Tammerpokalen har under det senaste halvåret haft en dialog med SKKF eftersom förbundet vill att formerna för tävlingen ska förändras. Tammerpokalen kommer därför att förändras från att vara en ”godkänd” till ”sanktionerad” tävling. Det innebär i korthet:

  • Tammerpokalen uppgraderas till en SKKF-sanktionerad tävling
  • Deltagare behöver inneha en tävlingslicens från SKKF för att delta
  • Deltagare behöver också tävla för en förening/gym/klubb, eftersom svensk kroppskultur är en föreningssport
  • Deltagare som inte har förening/gym/klubb att representera kan få tävla för Tammerpokalens nyinstiftade förening
  • Deltagare på Tammerpokalen ska göra sin debut på SKKF-sanktionerad tävling, de får ej ha tävlat tidigare med SKKF-licens
  • Åldersgränsen för att tävla är 18 år
  • För att tävla i Tammerpokalen krävs från 2015 svenskt medborgarskap. Som utländsk medborgare måste man vara skriven i Sverige och ha bott här i minst ett år förutom inflyttningsåret.
  • Preliminärt datum för öppnad anmälan är 1 mars

LICENS OCH GODKÄND FÖRENINGS/TEAM/GYM TILLHÖRIGHET
Eftersom Tammerpokalen blir en sanktionerad tävling så ska den som tävlar inneha tävlingslicens samt en tillhörighet i en förening, ett gym eller ett team som är godkänt av SKKF. Den tävlande ska sända en ansökan till SKKF för att få beviljad licens. Licensen kostar 800 kronor per år och ska vara SKKF tillhanda INNAN DEN 30 MAJ på SKKF:s PlusGiro: 427 02 81 – 1, därefter tillkommer en förseningsavgift på 1000 kronor. Godkänd licens ger dig möjlighet att tävla på SKKF sanktionerade tävlingar under hela 2015. Info och ansökan gällande licens.

Innan licensansökan skickas in ska den tävlande alltså ha en förening-, ett gym-, eller teamtillhörighet som har betalt in årsavgiften till SKKF för 2015. För dig som inte har någon tillhörighet till en förening, ett gym eller ett team kommer Tammerpokalen inom kort att skapa en förening som är godkänd av SKKF. När denna är skapad så kommer det att meddelas på Tammerpokalens hemsida och här på Tammerpokalens FB sida. Info gällande förening/Team/gym.
Du som tävlar kommer i och med att licensavgiften är inbetald att innefattas i en försäkring för tävlande. Mer info om gällande regelverk och info för dig som tävlar finner du på www.skkf.org.

KLASSINDELNINGARNA KOMMER ATT BESTÅ FÖR ATT TAMMERPOKALEN SKA BEHÅLLA SIN STATUS SOM NYBÖRJARTÄVLING
Tammerpokalen har fått beviljat av SKKF att klassindelningar i respektive disciplin kommer att bestå enligt föregående år för att bevara Tammerpokalen status som nybörjartävling. Vidare gäller som föregående år, att alla utom vinnarna i respektive disciplin får tävla fler gånger på Tammerpokalen. Den som tävlar på Tammerpokalen ska vara nybörjare och får inte ha tävlat på någon annan SKKF Sanktionerad tävling. Ingen anmälningsavgift kommer att tas ut av Tammerpokalen för dig som tävlar, men den som känner för det är välkommen att lägga ett frivilligt bidrag till Tammerpokalens projekt ”Train4Cambodia”.

Du måste enligt SKKF föreskrifter falla inom de ramar som gäller för att tävla i Sverige enligt nationellt tävlande, info om detta finns också på SKKF:s hemsida.

ANMÄLAN TILL TAMMERPOKALEN
Eftersom du som tävlande ska få tid för att ordna upp licensförfarandet samt förenings/team/gymtillhörighet och för att Tammerpokalen ska hinna skapa en förening så kommer nytt preliminärt datum för anmälan till Tammerpokalen att vara den 1 mars.

MUSIK
Trygga Andreas Linnsén kommer som vanligt att ta emot musiken för det fria programmet i disciplinerna CBB, Women’s Physique och den öppna klassen. Vänligen, sänd in er musik i god tid!

BACKSTAGE
Fredrik Fj Johansson och Cickis Pettersson och välkomnar er som tidigare vid registreringen och backstage. Som vanligt kommer de att göra ett jättebra jobb!

LYCKA TILL MED FÖRBEREDELSERNA!
Bästa hälsningar!
Anders m fam, Andreas, Cickis, Fredrik m.fl.